[./index.html]
[./geschiedenis.html]
[./bemanning.html]
[./informatie.html]
[./agenda.html]
[./nieuws.html]
[./sponsoring.html]
[./gastenboek.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Het Turflied 
Melodie: The Wild Rover, Tekst: Willem Hendriksen (BN&O)

1. Een Drentse turfschipper, 't is jaren gelee
    verzeilde bij elke brug weer in 't cafĂ©.
    Steeds weer een paar neuten, hij dronk het heel gauw,
    want in 't donkere roefje wacht moeder de vrouw.

Refrein:  Ja uit turf, jenever en achterdocht
                zijn bij nacht en bij ontij de Drenten gewrocht.

2.  Het was eind november, een stikdonk're nacht.
     In het tjalkje werd smartelijk op hem gewacht.
     Zo lam als een toeter verliet hij de waard
     en liep toen pardoes in de Smilligervaart.

Refrein

3.  Nu wilde het toeval dat niet lang gelee
     een opgraving was op diezelfde stee.
     en Tjerrek Vermaning het schipperslijk vond.
     "Een Neanderthaler" riep hij toen terstond.

Refrein

4.  De achterdocht groeide maar Tjerrek beweert
     bij hoog en bij laag dat 't hem zeker niet deert.
     Als hij die ontdekking daar niet had gedaan,
     dan hadden er vast ook geen Drenten bestaan.

                                                  Copyright "Bij Nacht & Ontij"
  Het Turflied is ons lijflied. Het koor zingt dit lied, waarvan de tekst hiernaast staat afgedrukt, meestal aan het begin en/of eind van ieder optreden en het beschrijft een stukje Drentse historie d.m.v. het dramatische verhaal over een turfschipper.
  Grappig te vermelden is dat in het Jaarboek van de
geschiedenis van de Groninger Veenkolonien 2002 (de Veenkoloniale Volksalmanak) gewag wordt gemaakt van Het Turflied. In een artikel van Douwe Huizing over de historie van de Drenthen wordt, ter ondersteuning van zijn these, het refrein van Het Turflied van het Scheepskoor BN&O aangehaald.  ISBN 90-73777-24-0
Breed Repertoire 
Geinspireerd door het zilte en het zoete nat, zingt het scheepskoor BN&O een breed repertoire aan shanty's, scheeps- en havenliedjes en maritieme smartlappen. Dat repertoire is zeer divers, meertalig en telt ca. 75 liedjes. De muzikale leiding is in handen van onze accordeonist Jan Boon en repetitor Ronald Esseboom. Herman Kocks beroert de cajon.
Scheepskoor
              "Bij Nacht & Ontij"
                                                   Assen (sinds 1994)