[./index.html]
[./geschiedenis.html]
[./bemanning.html]
[./informatie.html]
[./agenda.html]
[./sponsoring.html]
[./repertoire.html]
[./gastenboek.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Scheepskoor
              "Bij Nacht & Ontij"
                                                   Assen (sinds 1994)
De Vaart erin
 
Bij de Nieuwjaarsreceptie op 4 jan. j.l.
 van de gemeente Assen was ons koor
prominent aanwezig om vocaal het thema
voor het jaar 2010, "De Vaart erin", in te
luiden. Deze zomer organiseert de ge-
meente 3 weekenden die in het teken van
de Vaart staan. BN&O zal daar een be-
langrijke rol in spelen. Zie hieronder.

 
  
Vaartjaar 2010
 
Op zaterdag 31 juli j.l. heeft er langs en op de kade van de Vaart NZ in Assen een groot maritiem evenement  plaatsgevonden. Veel historische schepen lagen er afgemeerd en op de kade waren talrijke oude, aan de scheepvaart gerelateerde beroepen te bewonderen. Vele honderden belang- stellenden zijn er die dag op af gekomen.
Ons scheepskoor BN&O heeft het succesvolle korenfestival georganiseerd dat tegelijkertijd werd gehouden. Op twee podia traden die middag (buiten ons koor) nog 4 andere koren op. Het publiek heeft in grote getale genoten van de drie shantykoren, het piratenkoor en het viswijvenkoor. BN&O heeft veel complimenten ontvangen voor de voortreffelijke organisatie en de mooie optredens!
Hiernaast een kleine foto-impressie van die dag.