Breed Repertoire

Geinspireerd door het zilte en het zoete nat zingt het scheepskoor BN&O een breed repertoire aan shanty’s, scheeps- en havenliedjes en maritieme smartlappen. Dat repertoire is zeer divers, meertalig en telt ca. 55 liedjes. De muzikale leiding is in handen van onze accordionist Geert Warta.

Het Turflied is ons lijflied. Het koor zingt dit lied, waarvan de tekst hiernaast is afgedrukt, meestal aan het begin en/of eind van ieder optreden. Het beschrijft een stukje Drentse historie d.m.v. het dramatische verhaal over een turfschipper.

Jaarboek

Grappig te vermelden is dat in het Jaarboek van de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën 2002 (de Veenkoloniale Volksalmanak) gewag wordt gemaakt van Het Turflied.
In  een artikel van Douwe Huizing over de historie van de Drenthen wordt, ter ondersteuning van zijn these, het refrein van Het Turflied van het scheepskoor "Bij Nacht & Ontij" aangehaald. 
ISBN 90-73777-24-0

Het Turflied

Melodie: The Wild Rover.  Tekst: Willem Hendriksen   © BN&O

  1.  Een Drentse turfschipper, ‘t is jaren gelee,
    verzeilde bij elke brug weer in ‘t café.
    Steeds weer een paar neuten, hij dronk het heel gauw,
    want in ‘t donkere roefje wacht moeder de vrouw.

Refrein: Ja uit turf, jenever en achterdocht
              zijn bij nacht en bij ontij de Drenthen gewrocht
.

2.  Het was eind november, een stikdonk’re nacht.
    In het tjalkje werd smartelijk op hem gewacht.
    Zo lam als een toeter verliet hij de waard
    en liep toen pardoes in de Smilligervaart.

Refrein
3.  Nu wilde het toeval dat niet lang gelee
    een opgraving was op diezelfde stee.
    En Tjerk Vermaning het schipperslijk vond.
    “Een Neanderthaler!” riep hij toen terstond.

Refrein
4.  De achterdocht groeide maar Tjerk beweert,
    bij hoog en bij laag, dat ‘t hem zeker niet deert.
    Als hij die ontdekking daar niet had gedaan,
    dan hadden er vast ook geen Drenthen bestaan.

Refrein