Artikel uit website 'Dit is Peize' van 4 April 2018

Scheeps- en Shantykoor
"Bij Nacht & Ontij"
vermaakt senioren

Het plezier en de lol straalt de mannen van Scheeps- en Shantykoor "Bij Nacht & Ontij" al uit de ogen als ze zich opstellen op het podium van de Hoprank. De mannen uit Assen met allemaal een achtergrond of betrokkenheid bij het water en de zee geven deze dinsdagmiddag een optreden in het verzorgingshuis. Onder de noemer Komesan vindt bijna elke eerste dinsdag van de maand in de Hoprank zo'n soort optreden plaats. Behalve voor bewoners is deze ook toegankelijk voor andere senioren uit Peize. Deze dinsdagmiddag was de roem van "Bij Nacht & Ontij" vermoedelijk vooruit gewaaid want ontmoetingsruimte De Deel was uitstekend gevuld met toehoorders. Bij het inzetten van het Turflied zat de sfeer er direct goed in en werd door menig bezoeker spontaan meegeklapt en meegedaan.

Meer foto's van ons koor
Wilt u meer foto's van ons koor zien van o.a. onze optredens? Druk dan op onderstaande knop.


Nieuwe leden

Houdt u van ge- zelligheid, van een scheepse sfeer en kunt u een beetje toon houden? Dan bent u van harte welkom om eens kennis te maken met ons enthousiaste scheepskoor.
We repeteren twee-
wekelijks in de ont- spanningszaal van de "Vierackers" in Assen.
U kunt contact op- nemen met Bert Broekman.

Bert Broekman
Tel. 0592-350602
E-mail:
l.broekman@ziggo.nl
Volg ons op Twitter


Lid van verdienste

Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Scheepskoor BN&O op 20 Feb. j.l. is onze penningmeester Hans Wensing gepromoveerd tot Lid van Verdienste.
Hans heeft zijn derde lustrum als penningbeheerder van BN&O al bereikt, wil nog jaren doorgaan en wordt alom geprezen om zijn accuratesse en kennis van zaken.
Een terechte beloning voor zijn geweldige inzet!